Γιατί στο Οικονομικό Πατρών;

Εικόνα: 
Διαδρομή καταχώρησης προβολής διαφανειών: 
node/3
Κείμενο προβολής: 

Ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική αριστεία, διασύνδεση με την αγορά εργασίας...

Scope: 
Postgraduate