Μελέτη απορρόφησης μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ 2015-2021

Το αρχείο με τίτλο Ερευνα  Αποφοίτων ΠΜΣ περιέχει τα αποτελέσματα της μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων του ΠΜΣ κατά την περίοδο 2015-2020. Επιγραμματικά να τονίσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 80%) εργάζεται με κατά μέσο όρο μισθολογικών απολαβών που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Οσον αφορά στοιχεία του προγράμματος "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων" οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμφωνούν ότι το περιεχόμενο του ΠΜΣ είναι επαρκές, ότι έχει σύνδεση με την έρευνα, ότι προσφέρει δυνατότητες συνεργασιών και ανάπτυξης ατομικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και ότι προσφέρει επαρκής δυνατότητες αλληλεπίδρασης, καθοδήγησης και επίβλεψης.

 

Συνημμένα Αρχεία: