Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-39
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
7 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
18.00