Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-39
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
7 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
18.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γεώργιος Φίλης

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
(Μεταπτ. Φοιτητ.) Τετάρτη 14:00 - 17:00

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Γούλας Ελευθέριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική με έμφαση στην Οικονομική Μεγέθυνση και στην Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13.00 - 14.00
Παρασκευή 12.00-14:00

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση

Τζαγκαράκης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 10:00 -11:00
Τετάρτη 10:00 -12:00
ή άλλες ημέρες κατόπιν συνεννόησης

Τζελέπης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση