Κύκλος Σεμιναρίων

Σεμινάρια 2020-2021

Ημερομηνία: Παρασκευή 11/06/2021 (17.00)

Θεμα  A Domino Theory of Regionalism RevisitedThe Role of Homogeneity/Heterogeneity in Institutions  από τον καθηγητή Δρ. Thanasis Stengos (University of Guelph, Canada)

website: https://upatras-gr.zoom.us/j/92444065509?pwd=dTNhTUVNSTlqc0xCUEJWMnVTaEo0dz09

 

Ημερομηνία: Δευτέρα 4/06/2021 (17.00)

 Θέμα  Assessing the impact of special economic zones through a comparison among EU countries ” από τον καθηγητή Δρ. Oreste Napolitano  (University of Naples, Parthenope, Italy)

website:  https://upatras-gr.zoom.us/j/96425143620?pwd=d3IwRDFqaS9tN1diTVpNeUNjSE0xQT09

 

Ημερομηνία: Δευτέρα 24/05/2021 (16.00)

Uέμα  Monte Carlo methods for teaching Asymptotic Theory ” από τον καθηγητή Δρ. Riccardo (Jack) Lucchetti  (Università Politecnica delle Marche, Italy)

website: https://upatras-gr.zoom.us/j/94435119161?pwd=ajVrZ0VUbFlFMWVFTG4rOGZaZFdiUT09

 

Ημερομηνία: Δευτέρα 17/05/2021 (16.00)

Θέμα  Crime in the Era of COVID-19: Evidence from England” (Crime in the Era of COVID-19: Evidence from England by Kyriakos C. Neanidis, Maria Paola Rana :: SSRNαπό τον καθηγητή Δρ. Kyriakos Neanidis  (Manchester University, UK)

VENUE: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

website: https://upatras-gr.zoom.us/u/ab95mj31Br

Ημερομηνία: Παρασκευή 14/05/2021

Θέμα: "Power BI & Data Analysis κ.Παπαμιχάλη Στράτο  Operations Director  ERMA FIRST S.A. team.

VENUE: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

website: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad26392b2f86c43d3af7c2e3f8cef6295%40thread.tacv2/1619014263488?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22bdbdb038-4662-4864-be22-80a04df3a458%22%7d

Ημερομηνία: Δευτέρα 10/05/2021

Θέμα: Disappointment Aversion and Long-Term Dynamic Asset Allocation(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3270686) Δρ. Athanasios Pantelous (Monash University, Australia)

VENUE: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

website:https://upatras-gr.zoom.us/j/94571069940?pwd=c0kwRUk2cVB6TkNjVlQ5S1FsL2FGQT09

 

Ημερομηνία: Παρασκευή 26/04/2021

Θέμα Η επανεκκίνηση της οικονομίας στη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας μετά την πανδημία” από τον κ. Παππά Γεώργιο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, Πρόεδρος του 10ου Περ. Τμήματος του ΟΕΕ.

VENUE: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Website: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad26392b2f86c43d3af7c2e3f8cef6295%40thread.tacv2/1619014263488?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22bdbdb038-4662-4864-be22-80a04df3a458%22%7d

 

Ημερομηνία: Παρασκευή 23/04/2021

Θέμα: Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων ΠΜΣ στην εποχή του COVID-19

Ομιλητές:  Κάτελα Αναστασία-Κολέσνικ Ολγα-Κουρκουμέλη Αθηνά-Μαζαράκος Ευστάθιος-Μαρκογιαννάκης Βαλάντης-Τριανταφύλλης Φώτιος

Ώρα: 18:00

VENUE: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Website: https://upatras-gr.zoom.us/j/93979220500?pwd=UDU1RXJzcGZ1Z25kbUpOSGhRSzFiQT09

Σεμινάρια 2019/2020

 

Ημερομηνία: 26/02/2020

Ώρα: 11:00 - 12:15

Αίθουσα: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Ομιλητής: ICAP team

Θέμα: Αξιοποίηση οικονομικών δεδομένων εταιριών από την βάση δεδομένων ICAP
 

Ημερομηνία: 16/12/2019

Ώρα: 18:00 - 19:30

Αίθουσα: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (I4)

Ομιλητής: Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος

Θέμα: Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: προκλήσεις και προοπτικές

 

     

Ημερομηνία: 21/11/2019

Ώρα: 19:00 - 20:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Χαράλαμπος Κασίμης, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα:  Η πρόταση για τη νέα ΚΑΠ και τα επίδικά της για την ελληνική γεωργία

 

 

 

 

 

Σεμινάρια 2018/2019

 

 

Ημερομηνία: 17/04/2019

Ώρα: 17:00 - 17:45

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Manolis Galenianos, Professor, Royal Holloway, University of London

Θέμα: Regulatory Intervention in Consumer Search Markets: The Case of Credit Cards

 

Ημερομηνία: 12/04/2019

Ώρα: 17:00 - 17:45

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Θανάσης Χαβελές, Chief Technical Officer, TDG

Θέμα: Η επίδραση της τεχνολογίας στο σύγχρονο marketing

 

Ημερομηνία: 22/01/2019

Ώρα: 17:30 - 18:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Riccardo (Jack) Lucchetti, Professor, Department of Economics and Social Sciences (DiSES), Università Politecnica delle Marche (Italy)

Θέμα: State-space models and the Kalman filter

 

Ημερομηνία: 16/01/2019

Ώρα: 19:30 - 20:30

Αίθουσα: Astir Hotel

Ομιλητής: Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: Η φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού: μύθοι και πραγματικότητες

 

Ημερομηνία: 18/12/2018

Ώρα: 18:30 - 19:00

Αίθουσα: Astir Hotel

Ομιλητής: Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Θέμα: Η Οικονομική Επιστήμη στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής

 

Ημερομηνία: 6/11/2018

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Γεώργιος Φίλης, Καθηγητής, Business School, Bournemouth University (UK)

Θέμα: 15 years of oil price volatility: fundamentals vs speculation

 

 

 


Σεμινάρια 2017/2018


 

Ημερομηνία: 25/5/2018

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Ρεβέκκα Χριστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θέμα: Occupational sorting and female wage penalties during the Greek crisis

 

Ημερομηνία: 26/4/2018

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Αντώνιος Αδάμ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θέμα: Do Sanctions Lead to a Decline in Civil Liberties?

 

Ημερομηνία: 29/3/2018

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Ανδρέας Δριχούτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα: Economic rationality under cognitive load

 

Ημερομηνία: 22/3/2018

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr Badgi Robert

Θέμα: Monetary Policy in Hungary

 

Ημερομηνία: 19/1/2018

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Oreste Napolitano, Associate professor of Economics, Department of Business and Economic Studies, University of Naples, Parthenope.

Θέμα: To BIT or not to BID? Is it a new dilemma for Central Banks?

 

Ημερομηνία: 20/12/2017

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Σπυρίδων Στάχτιαρης (PhD Agricultural University of Athens, GR) Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Πολιτικής «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»

Θέμα: "Η γεωργία στην Ελλάδα: Η πρόκληση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου"

 

Ημερομηνία: 8/12/2017

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Δημήτριος Στάϊκος (PhD University of Buffalo, US)

Θέμα: "Housing Price Uncertainty and Mortgage Default"

 

Ημερομηνία: 21/11/2017

Ώρα: 17:15 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Άγγελος Θεοδωρακόπουλος (PhD Ghent University, BE) Researcher, Faculty of Economics & Business, KU Leuven (BE)

Θέμα: "Like Father like Son: Technology Transfers and Productivity Effects from Firm Ownership"

 


Σεμινάρια 2016/2017


 

Ημερομηνία: 14/03/2017

Ώρα: 17:30 - 18:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Αθανάσιος Τσαγκανός, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν. Πατρών

Θέμα: "Αξία σε Κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR) και προεκτάσεις"

 

Ημερομηνία: 28/03/2017

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Δρ. Αγγελική Μενεγάκη, Προϊσταμένη Περιφ. Υποκ/τος ΟΓΑ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Θέμα: "Energy consumption and sustainable economic growth (SEG) versus Gross Domestic Product (GDP)

 

Ημερομηνία: 6/04/2017

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Δρ. Βασίλειος Σιάκουλης, Τράπεζα της Ελλάδος

Θέμα: ''Οικονομετρικά Υποδείγματα και Μεθοδολογίες Stress Testing Τραπεζών''

 

Ημερομηνία: 27/04/2017

Ώρα: 17:00 - 18:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Ιωάννης Γιαννίκος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν. Πατρών

Θέμα: "Υποδείγματα Χωροθέτησης με Έμφαση στην Αποδοτικότητα"

 

Ημερομηνία: 05/05/2017

Ώρα: 12:00 - 13:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Μιχαλοπούλου Κατερίνα

Θέμα: Αξιοποίηση οικονομικών δεδομένων εταιριών από την βάση δεδομένων iMENTOR

 

Ημερομηνία: 18/05/2017

Ώρα: 17:00 - 18:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Δρ. Αριστοτέλης Κουτρούλης, Ερευνητής Β' Βαθμίδος, ΚΕΠΕ

Θέμα: "Growth Prospects of the Greek Economy under the policy of internal devaluation"

 

Ημερομηνία: 19/05/2017

Ώρα: 13:15 - 14:15

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Δρ. Aθανάσιος Ταγκαλάκης, Τράπεζα της Ελλάδος

Θέμα: "Unemployment dynamics and the Beveridge curve in Greece"

 

Ημερομηνία: 06/06/2017

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Δρ. Θεόδωρος Ντρίνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός - Στέλεχος Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, (PhD, University of Salford, UK)

Θέμα: "Η Θεωρία των Κοινωνικών (Aυτοποιητικών) Συστημάτων και οι Οργανώσεις - Social (Autopoietic) Systems Theory and Organizations"

 


Σεμινάρια 2015/2016


 

Ημερομηνία: 3/12/2015

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr Nikolaos Tselios, Assistant Professor, Department of Educational Science and Early Childhood Education, University of Patras

Θέμα: An introduction to human-computer interaction (Μία εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή)

 

Ημερομηνία: 15/12/2015

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr Serafeim Tsoukas, Reader, Adam Smith Business School, University of Glasgow

Θέμα: To what extent are savings–cash flow sensitivities informative to test for capital market imperfections?

 

Ημερομηνία: 22/12/2015

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Athina Raftopoulou, PhD student, University of Barcelona

Θέμα: Determinants of individual obesity risk in Spain: A multi-level model combined with a spatial analysis

 

Ημερομηνία: 22/01/2016

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr Areti Gkypali, Post-doctoral researcher, Department of Economics, University of Patras

Θέμα: Innovation and export performance: do young and mature innovative firms differ?

 

Ημερομηνία: 22/01/2016

Ώρα: 13:30 - 14:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Infobank Hellastat

Θέμα: Αξιοποίηση οικονομικών δεδομένων εταιριών από την βάση δεδομένων iMENTOR

 

Ημερομηνία: 02/02/2016

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr Ioannis Laliotis, Research Fellow, Faculty of Business, Economics & Law, University of Surrey

Θέμα: Promoting Normal Birth and Reducing Caesarean Section Rates: An Evaluation of the Rapid Improvement Programme

 

Ημερομηνία: 22/02/2016

Ώρα: 18:30 - 19:30

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr. Martijn J. Burger, Academic Director, Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), Assistant Professor of Industrial and Regional Economics, Department of Applied Economics, Erasmus School of Economics, Erasmus University, Rotterdam and Research Fellow, Tinbergen Institute

Θέμα: Positive Expectations and Subjective Well-Being: Evidence from the Greek Bailout Referendum

 

Ημερομηνία: 23/02/2016

Ώρα: 17:00 - 18:00

Αίθουσα: ΠΑΜ2

Ομιλητής: Dr. Spyridon Stavropoulos, Assistant Professor, Department of Applied Economics, Erasmus School of Economics, Erasmus University, Rotterdam

Θέμα: Data Sparseness and Variance in Accounting Profitability