Υποδοχή

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων".

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πατρών ιδρύθηκε το 1985 και από το 2004 λειτουργούν δύο κύκλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν (α) στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και (β) στο Διδακτορικό Δίπλωμα.

Το ΜΔΕ στην "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" είναι ένα νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2015.

Οι σπουδές γίνονται με καταβολή διδάκτρων και το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες ολικής απαλλαγής καταβολής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων (8 υποτροφίες σε αριθμό 38 εισακτέων). Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ΜΔΕ καθώς το τμήμα φημίζεται για την προσήλωσή του στην ακαδημαϊκή (ερευνητική και διδακτική) αριστεία ενώ σαφής στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν στενότερη διασύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας και η παροχή επιστημονικών εφοδίων για την κατάρτιση επαγγελματιών οικονομολόγων.

Στα πλαίσια της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, το Π.Μ.Σ διοργανώνει αριθμό σεμιναρίων (πλέον του προγράμματος σπουδών και εκτός εξεταστέας ύλης) στα οποία θα μιλήσουν (παρουσιάσουν) στελέχη από ιδιωτικές επιχειρήσεις του εσωτερικού, στελέχη φορέων και οργανισμών, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και επισκέπτες καθηγητές/ερευνητές από το εσωτερικό και εξωτερικό. Οι παρουσιάσεις έχουν στόχο την επαφή των φοιτητών/τριών με (i) την αγορά εργασίας, (ii) τη λειτουργία επιχειρήσεων, φορέων κλπ (iii) τη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου της εφαρμοσμένης οικονομικής και τον εμπλουτισμό των διεπιστημονικών γνώσεων των φοιτητών/τριών (iv) την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας εύρεσης εργασίας

Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση αποτελεί ένα συναρπαστικό πεδίο στην Οικονομική Επιστήμη που - πλέον στις μέρες μας - συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις ιδιαίτερα λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι επαγγελματίες οικονομολόγοι αλλά και των νέων δεδομένων στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων, επενδυτικών σχεδίων και δημόσιων πολιτικών απαιτεί τη υιοθέτηση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που συνταιριάζει εργαλεία ανάλυσης και γνώσεις από ένα διαφορετικό σύνολο επιστημονικών κλάδων. Το ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων είναι ένα μονοετές πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών για την απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικής σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες που οι εργοδότες αναζητούν από επαγγελματίες οικονομολόγους, στοιχείο για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Επιπλέον, ενώ είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων ανυπομονούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στην αγορά εργασίας είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ένας μικρός αριθμός αποφοίτων ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του για Διδακτορικό Δίπλωμα, άρα ερευνητική και/ή ακαδημαϊκή καριέρα. Στην περίπτωση αυτή το ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, μαζί με την καθοδήγηση των διδασκόντων, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα και έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό οδηγό προς Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλους όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον κλάδο της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης να καταθέσουν αίτηση στο πρόγραμμά μας.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών