Υποδοχή

Αγαπητή (-έ) υποψήφια (-ε),

H oικονομική επιστήμη έχει συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της τελευταίας παγκόσμιας χρηματοπιστωτική κρίσης.Ωστόσο, οι νέες συνθήκες δημιουργούν ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής θέσης στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, η επιλογή ενός προγράμματος μεταπτυχιακού σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι καθοριστικής σημασίας για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και θα πρέπει να γίνεται με βάση την ποιότητα του ιδίου του προγράμματος, τις δυνατότητες που προσφέρει αλλά και με γνώμονα τους προσωπικούς σου στόχους και ανάγκες.

 Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων», ξεκίνησε το 2015 με στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή, όπως η Οικονομική Επιστήμη, προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, αλλά και συνδυάζοντας παράλληλα τη θεωρία  με την πράξη μέσω της χρήσης οικονομετρικών πακέτων και γλωσσών προγραμματισμού (STATA, R, GRETL, PYTHON). Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση και εφαρμογή στην χρήση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data ).

Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι να σου εξασφαλίσει  θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας, που θα σε καταστήσουν ικανή (-ό) για συνεχή βελτίωση και ανέλιξη είτε μετά το πέρας των σπουδών σου επιλέξεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε διδακτορικό επίπεδο είτε επιλέξεις την αγορά εργασίας ως οικονομικός αναλυτής. Αν και σύντομης διάρκειας, απόφοιτοι του προγράμματος απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως:  Ernst & Yang, KPMG, Stoiximan, Δ.Ε.Η, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά  ή συνεχίζουν  για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια (π.χ ΟΠΑ, ΠΠ, Daikin). Αυτό μάλιστα καταδεικνύει και η πρόσφατη μελέτης απορρόφησης των αποφοίτων μας (Μελέτη απορρόφησης μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ 2015-2021 | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (upatras.gr)).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Οικονομική και την Ανάλυση Δεδομένων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο αυτής.  Απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην Οικονομική Επιστήμη σε ανώτατο επίπεδο,
  • η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη,
  • η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές στις συναφείς επιστημονικές περιοχές,
  • η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στην σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος,
  • η ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,
  • πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και η αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα.

Με αίσθηση ευθύνης για το βάρος που αναλαμβάνουμε όλοι εμείς οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ “ Εφαρμοσμένη Οικονομική και την Ανάλυση Δεδομένων ” σε προσκαλούμε να μας εμπιστευθείς τη μεταπτυχιακή σου εκπαίδευση η οποία είναι θεμέλιο μιας επιτυχημένης ακαδημαϊκής/επαγγελματικής σταδιοδρομίας .

 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Αναπληρωτής Καθηγητής

Εμμανουήλ Τζαγκαράκης