Δίδακτρα

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" πραγματοποιείται με τη καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή (αρχές Οκτωβρίου) ή σε τρείς ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη στην αρχή του εαρινού εξαμήνου (με την ανανέωση εγγραφής) και η τρίτη την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων, ο υποψήφιος μπορεί να μην καταβάλλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης κατανομής των υποτροφιών.

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στις 3500 (τρεις χιλιάδες πεντακόσια) ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων του προγράμματος (8 υποτροφίες απαλλαγής καταβολής διδάκτρων σε αριθμό 38 εισακτέων). Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Μετά την τελική ανακοίνωση των επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ, οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία απαλλαγής καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός μίας εβδομάδας.

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ

  • παρέχει (χρηματικό) βραβείο αριστείας σε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την βαθμολογική τους επίδοση στο 1ο εξάμηνο φοίτησης και
  • παρέχει 1 χρηματικό βραβείο και βεβαίωση αριστείας στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την καλύτερη (συνολικά) επίδοση στο Π.Μ.Σ τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος του χρηματικού βραβείου δεν ξεπερνά το 1/3 του ύψους των διδάκτρων