Υποτροφίες

  1. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων του προγράμματος (8 υποτροφίες απαλλαγής καταβολής διδάκτρων σε αριθμό 38 εισακτέων).

     

  2.  Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Τα κριτήρια γίνονται γνωστά με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. ή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αιτήσεων και την ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων. Μετά την τελική ανακοίνωση των επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ., οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία απαλλαγής καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός μίας εβδομάδας ή εντός διαστήματος που ανακοινώνεται από τη Σ.Ε (συντονιστική επιτροπή). Τα κριτήρια και η σχετική μοριοδότηση εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης) μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

     

  3. Το Π.Μ.Σ. παρέχει (χρηματικό) βραβείο αριστείας σε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την βαθμολογική τους επίδοση στο 1ο εξάμηνο φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. παρέχει 1 χρηματικό βραβείο και βεβαίωση αριστείας στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την καλύτερη επίδοση στο Π.Μ.Σ. τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος του χρηματικού βραβείου καθορίζεται από τη Σ.Ε και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 1/3 του ύψους των διδάκτρων.