Υποτροφίες

  1. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων στο 30% των εισακτέων του προγράμματος (12 υποτροφίες απαλλαγής καταβολής διδάκτρων σε αριθμό 40 εισακτέων). Δείτε αναλυτικά την λίστα δικαιολογητικών (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3387/10.08.2018, άρθρο 5) που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 15-16 Οκτωβρίου 2018 (11:00-13:00).

     

  2.  Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα κριτήρια γίνονται γνωστά με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. ή με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αιτήσεων και την ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων. Μετά την τελική ανακοίνωση των επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ., οι υποψήφιοι που αιτούνται υποτροφία απαλλαγής καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός μίας εβδομάδας ή εντός διαστήματος που ανακοινώνεται από τη Σ.Ε (συντονιστική επιτροπή). Τα κριτήρια και η σχετική μοριοδότηση εγκρίνεται από τη Σ.Τ μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

     

  3. Το Π.Μ.Σ. παρέχει (χρηματικό) βραβείο αριστείας σε 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την βαθμολογική τους επίδοση στο 1ο εξάμηνο φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. παρέχει 1 χρηματικό βραβείο και βεβαίωση αριστείας στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την καλύτερη επίδοση στο Π.Μ.Σ. τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Το ύψος του χρηματικού βραβείου καθορίζεται από τη Σ.Ε και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 1/3 του ύψους των διδάκτρων.

 

Δείτε το ΦΕΚ του ΠΜΣ 2018-2019

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΠΜΣ 2018-2019

Συνημμένα Αρχεία: