Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-07
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα συζητηθούν οι βασικές αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής θεωρίας όπως αυτές δίνονται από τη Μοντέρνα Θεωρία Χαρτοφυλακίου και τα βασικά υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Στο δεύτερο μέρος θα συζητηθούν αποκλίσεις από τα παραπάνω υποδείγματα με βάση τις σύγχρονες αρχές του Behavioral Finance.

Περιεχόμενα μαθήματος

Part A: Asset Pricing Models
1. Introduction to fundamental notions used: preferences, risk aversion, prices and returns of assets, expected return, variance of return
2. Portfolio Construction: expected return and risk, basic properties of portfolios, Mean-Variance Criterion, Markowitz’s Diversification Principle, Feasible Set, Efficient Frontier
3. Capital Asset Pricing Model: Formal Derivation and Intuition, Idiosyncratic and Systematic Risk, Capital Market Line, Security Market Line, Model predictions for stock behavior
4. Arbitrage Pricing Model: Formal Derivation and Intuition, Idiosyncratic and Systematic Risk
5. Empirical methods for Testing Asset Pricing Models

Part B: Behavioral Finance
6. Rational Bubbles
7. Noise Trader
8. The Closed-End Fund Puzzle
9. Models of Investor Sentiment
10. Positive Feedback Investment Strategies / Price Pressure Hypothesis

Μαθησιακοί στόχοι

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με την κατανόηση σύγχρονων εννοιών στην χρηματοοικονομική
- Κατανόηση του ρόλου των επενδυτικών αποφάσεων στη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων
- Ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων στην χρηματοοικονομική και τη λήψη αποφάσεων
- Κατανόηση του ρόλου των χρηματοοικονομικών δεδομένων και της αλληλεπίδρασής τους με εργαλεία επενδυτικών αποφάσεων και ανάλυσης ρίσκου
- Ανάπτυξη ικανότητας επικοινωνίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Μέθοδος διδασκαλίας

Παρουσίαση διαλέξεων στην αίθουσα

Μέθοδος αξιολόγησης

Τελικό διαγώνισμα
Ενδιάμεση εξέταση

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
6.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γεώργιος Φίλης

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Copeland,T. E., and J. F.Weston (1988) Financial Theory and Corporate Policy, 3rd ed.
Shleifer, A. (2000) Inefficient markets: An introduction to behavioral finance. Oxford University Press, Oxford.
Campbell, John Y., Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay (1996) The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Cochrane, J., 2001. Asset Pricing. Princeton University Press, Princeton.
Elton, E., and Gruber, M. (1995), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (5th ed.), New York: Wiley.
Bodie Zvi, Alex Kane and Alan Marcus (2010) Investments, McGraw-Hill/Irwin; 9 edition