Υποψήφιοι

Με την αίτηση αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων".

Παρακαλώ "αποθηκεύστε" την αίτηση εγγραφής

συμπληρώστε τη και καταθέστε την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα Παν. Πατρών, αίτηση υποψηφιότητας για φοίτηση σε Π.Μ.Σ
  • και ταχυδρομικά (συστημένο) στην διεύθυνση Γραμματεία Π.Μ.Σ στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 265040

Σε αυτό το αρχείο (Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης) θα βρείτε έναν οδηγό που θα σας βοηθήσει στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της αίτησής σας.

Επίσης επισυνάπτεται έντυπο συστατικής επιστολής.