Τζελέπης Δημήτριος

Assistant Professor
E-mail: 
Telephone: 
Office Hours: 
Προς ανακοίνωση
Location: 
Κτίριο μελών ΔΕΠ, ΠΑΜ 11

Field of Expertise

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική