Τζελέπης Δημήτριος

Associate Professor
E-mail: 
Telephone: 
Office Hours: 
Προς ανακοίνωση
Location: 
Κτίριο μελών ΔΕΠ, ΠΑΜ 11

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2007. Διδάσκει Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διαχείριση, και Λογιστική. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα της διαχείρισης των εταιρικών αποτελεσμάτων, στον εντοπισμό της λογιστικής λαθροχειρίας και την περιβαλλοντική και κοινωνική λογιστική.

Education

Πτυχιούχος της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στον τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996. Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002.

Field of Expertise

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική