Κουνετάς Κωνσταντίνος

Assistant Professor
E-mail: 
Telephone: 
Office Hours: 
Προς ανακοίνωση
Location: 
Κτίριο μελών ΔΕΠ, ΠΑΜ16

Ελληνικό CV

Education

Ελληνικό Εκπαίδευση

Field of Expertise

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση