Γιατί στο Οικονομικό Πατρών;

Teaser Image: 
Slideshow entry path: 
node/3
Teaser text: 

Ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική αριστεία, διασύνδεση με την αγορά εργασίας...

Scope: 
Postgraduate