Τζαγκαράκης Εμμανουήλ

Assistant Professor
E-mail: 
Telephone: 
Office Hours: 
Τρίτη 10:00 -11:00
Τετάρτη 10:00 -12:00
ή άλλες ημέρες κατόπιν συνεννόησης

Εκλέχτηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το 2008. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, πληροφορικά συστήματα, υπερκείμενο και υπερμέσα.

Education

  • Διπλωμα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών,1995.
  • PhD, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003. 

Field of Expertise

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας