Πολιτική ποιότητας ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων», έχει θεσπίσει μία φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας η οποία λειτουργεί υπό την ομπρέλα των κανόνων που ορίζουν τα ΠΜΣ της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών όπως και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η διασφάλιση της ποιότητας του «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται από τα ακόλουθα όργανα και δράσεις:

  • Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ η οποία έχει την ευθύνη παρακολούθησης του ΠΜΣ και την διαμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ωστε να είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες εξελίξεις
  • Συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαδικασία αξιολόγησης με τη χρήση  ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μεταπτυχιακών μαθημάτων και καθηγητών από τους φοιτητές και  τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης.