Συνοπτική παρουσίαση ΠΜΣ

Πληροφορίες για το Π.Μ.Σ όπως τους διδάσκοντες, τα μαθήματα, την πολιτική ποιότητας μπορούν να βρεθούν στην εξής παρουσίαση.

http://postgrad.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/presenta...