Διάλεξη Δρ. Ηλία Λεκκού στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τμήμ. Οικ. Επιστημών

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων "του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί διάλεξη την Παρασκευή  20/05/2022 και ώρα 17.00 με θέμα "Prospects of the Greek Economy and Inflation" από τον  Δρ. Λεκκό Ηλία (Group Chief Economist and Head of Investment Strategy of Piraeus Bank)

website: https://upatras-gr.zoom.us/j/92905917903?pwd=cHJOQ2lvM0kxeEd0L0tPYmwzZVJIZz09

(Meeting ID  929 0591 7903- Passcode 408110)

Πληροφορίες σχετικές για τον προσκεκλημένο ομιλητή:
Dr. Ilias Lekkos is the Group Chief Economist and Head of Investment Strategy with Piraeus Bank, one of the largest banks in Greece. He is also Chairman of the Advisory Committee to the Hellenic Statistical System, a member of the Board of Directors of European Reliance Asset Management and of the Foundation of Economic and Industrial Research (IOBE).  He is also a member of the Council of Economic Advisors of the Hellenic Bank Association. As Chief Economist with Piraeus Bank, he leads the division which reports on developments in the Greek economy and the Greek banking system. He also monitors macroeconomic developments at the G7 economies and is responsible for devising the investment strategy and asset allocation policy of Piraeus Bank Group. Before joining Piraeus Bank he was a Senior Economist at Eurobank-EFG and prior to that he has worked at the Bank of England, HBOS-Treasury Services and Standard and Poor’s. Dr. Lekkos holds a Bachelor’s degree in Economics from Athens University of Economics and Business, an MSc in Economics and Finance from Warwick University and a PhD in Finance from Lancaster University. His research has been published in a number of academic journals.