Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας την περίοδο μέτρων προστασίας από τον COVID-19

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανταποκρινόμενο στην ανάγκη αποκατάστασης της εκπαιδευτικής λειτουργίας λόγω των περιοριστικών μέτρων προστασίας από τον COVID-19, προχωρά στη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως των μαθημάτων του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ:

https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/timetable

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό των μεθόδων της ασύγχρονης και της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ είναι η εγγραφή όλων των φοιτητών στα μαθήματα που παρακολουθούν και θα δηλώσουν στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr/.

Από εκεί θα λαμβάνουν πληροφόρηση από τους διδάσκοντες για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του κάθε μαθήματος.

Επίσης οδηγίες για τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχονται από εδώ: https://sfb.sites.upnet.gr/

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά μαθήματα με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων σε αυτά.

Οι διδάσκοντες και το προσωπικό του Τμήματος θα καταβάλουν την απαραίτητη προσπάθεια ώστε να εκπληρώσουν στο ακέραιο την αποστολή τους.

Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλο,

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Μιχάλης Ντεμούσης

Καθηγητής