Βλάντανα Τζίνοβιτς

Alumni

Πριν ξεκινήσω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Επέλεξα το εν λόγω μεταπτυχιακό για να μπορέσω να εμπλουτίσω το τεχνικό υπόβαθρο που είχα, με θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών.

Αναμφίβολα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσω του οδηγού σπουδών του και κάθε μαθήματος ξεχωριστά εστιάζει τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εφαρμοσμένο κομμάτι βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τις θεωρητικές έννοιες και την εφαρμογή τους σε πρακτικό επίπεδο. Μέσα από πολλές ομαδικές αναθέσεις εργασιών, με δεδομένα από πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες μάθαμε όχι μόνο να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα, αλλά και να εξετάζουμε τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος. Επιπλέον, η συγκρότηση των ομάδων από άτομα με διαφορετικά υπόβαθρα, γνώσεις και ενδιαφέροντα συνέβαλλε στην υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού, το ενδιαφέρον μου για τις Οικονομικές επιστήμες και το πως μπορούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής να συμβάλλουν σε αυτές, έγινε εντονότερο. Η διπλωματική μου εργασία αποτέλεσε έναν συνδυασμό των δύο αυτών πεδίων. Η συνεχής καθοδήγηση των καθηγητών μου, του επιβλέποντά μου, αλλά και η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος που με βοήθησε να δω πολλές πτυχές των Οικονομικών επιστημών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εφαρμοσμένο, ήταν ο λόγος που επέλεξα να ασχοληθώ περαιτέρω με την επιστημονική έρευνα. Αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βλάντανα Τζίνοβιτς, B.Eng., MSc