Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εικόνα: 
Διαδρομή καταχώρησης προβολής διαφανειών: 
http://postgrad.econ.upatras.gr/el/msc/timetable
Scope: 
Postgraduate