Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

Εικόνα: 
Διαδρομή καταχώρησης προβολής διαφανειών: 
http://postgrad.econ.upatras.gr/el/msc/alumni
Scope: 
Postgraduate