Σεμινάρια Υποψηφίων Διδακτόρων

Αίθουσα: ΠΜΑ2

Ημερομηνία Ώρα Ομιλητής email Θέμα
Παρασκευή, 9 Μάρτιος 2018 17:00-18:00 Βαγγέλης Μουρελάτος Personality traits and performance in online labor markets
Παρασκευή, 9 Μάρτιος 2018 18:00-19:00 Αυγουστίνος Λαδάς Υποδείγματα Δυναμικών Κοινών Παραγόντων και οι Εφαρμογές τους στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 18:00-19:00 Ευσταθιος Μαγεράκης The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from US firms
Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2018 19:00-20:00 Ελευθερία Βολιανάκη Sectoral wage floors in Greece
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 17:00-18:00 Μαρία Τάντουλα Ανάλυση της αγοράς του Bitcoin και μελέτη της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του σε σύγκριση με τις ισοτιμίες των σημαντικότερων παραδοσιακών νομισμάτων
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 18:00-19:00 Νίκος Κριμπάς Factor decomposition of disaggregate inflation: the case of Greece
Παρασκευή, 18 Μάιος 2018 17:00-18:00 Βλάντανα Τζίνοβιτς Household appliances, computerization, internet diffusion and labor supply in Greece (1974-2015)
Παρασκευή, 18 Μάιος 2018 17:00-18:00  Νίκος Ρήγας Emissions, Temperature and Economic Growth
Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 17:00-18:00 Ειρήνη Στεργίου European industries' energy efficiency and performance under different productive regimes. Revealing the role of heterogeneity, path dependence and energy mix.
Τετάρτη, 30 Μάιος 2018 19:00-20:00 Λίνα Αδάμ Το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα και οι οικονομικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας