Σεμινάρια 2015/16

Σεμινάρια 2015/2016

Thursday 3 December, 2015
 • Presenter: Dr Nikolaos Tselios, Assistant Professor, Department of Educational Science and Early Childhood Education, University of Patras
 • Title: An introduction to human-computer interaction (Μία εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή)
 • Date: Thursday 3 December, 2015, 16:50 - 17:00 coffee introduction, 17:00-17:45 talk, 17:45-18:00 questions (and coffee)
Tuesday 15 December, 2015

Friday 22 January,  2016

Tuesday 26 January,  2016
 • Presenter: Μιχαλοπούλου Κατερίνα
 • Title: Αξιοποίηση οικονομικών δεδομένων εταιριών από την βάση δεδομένων iMENTOR
 • Date: Tuesday 26 January, 2016, 13:30-14:30
Tuesday 2 February,  2016
Monday 22 February,  2016
Tuesday 23 February,  2016
Tuesday 5 April, 2016
 • Σεμινάριο με θέμα: "Παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου και των προοπτικών της εταιρίας Coffee Island" από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κ. Κωνσταντινόπουλο και τον χρηματοοικονομικό αναλυτή κ. Ν. Τσιμιγκάτο
 • Date: Tuesday 5 April, 2016, 17:00-18:00, 18:00-18:15 questions
Friday 15 April, 2016
 • Presenter: Dr. Paraskevi Salamaliki, Research Fellow (Post-Doc), Department of Economics, University of Patras
 • Title: Transmission chains of economic uncertainty on macroeconomic activity: New empirical evidence
 • Date: Friday 15 April 2016, 17:00-17:45 presentation, 17:45-18:00 questions
Tuesday 10 May, 2016
 • Presenter: Ilias Alexopoulos, Operations controller, FrieslandCampina
 • Title: Operations Controlling & Data Analysis in a multinational business context
 • Date: Tuesday 10 May, 2016, 19:00-20:00 presentation, 20:00-20:15 questions
   

Σεμινάρια Διδακτορικών φοιτητών 2015/2016 


Tuesday 22 December, 2015
Friday 15 April, 2016
 • Presenter: Nikolaos Krimpas, PhD student, Department of Economics, University of Patras
 • Title: Exploiting Big (Macro) Data using Factor Models
 • Date: Friday 15 April 2016, 18:00-18:30 presentation, 18:30-18:40 questions
Friday 22 April, 2016
 • Presenter: Eleftheria Volianaki, PhD student, Department of Economics, University of Patras
 • Title: Downward rigidities and sectoral base wage agreements in Greece: 2000-2015
 • Date: Friday 22 April 2016, 17:00-18:00 presentation, 18:00-18:10 questions
   

​Επίσης ερευνητικά σεμινάρια παρουσιάσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών του τμήματος, υποψήφιων διδακτόρων αλλά και μελών ΔΕΠ