Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής των επιχειρήσεων, της Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Περιφερειακής και Αγροτικής Οικονομικής και της Λογιστικής.  

Τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

  1. Οικονομική των Επιχειρήσεων και Βιομηχανική Οργάνωση.
  2. Περιφερειακή και Αγροτική Οικονομική, Ανάπτυξη και Πολιτική .
  3. Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας
  4. Οικονομικά της Καινοτομίας και της Γνώσης
  5. Ανάλυση Αποτελεσματικότητας και Παραγωγικότητας
  6. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων