Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής, της Οικονομικής της Εργασίας και Δημογραφίας και της Οικονομικής της Εκπαίδευσης.

Τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

  1. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
  2. Οικονομική της Εργασίας
  3. Οικονομική της Εκπαίδευσης
  4. Οικονομική της Υγείας
  5. Οικονομική της Ευημερίας
  6. Δημογραφία

 

Μέλη

Διευθυντής: 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00