Πιστοποίηση ACCA

Το ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, έλαβε πενταετή (2022 - 2026) πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Αυτή είναι μία διεθνής αναγνώριση που έχει ως αποτέλεσμα την  αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του ΠΜΣ τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει οτι το υψηλό επίπεδο του ΠΜΣ καλύπτει τις διεθνείς απαιτήσεις των προσόντων αυτών.