Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
(Μεταπτ. Φοιτητ.) Τετάρτη 14:00 - 17:00
Τοποθεσία: 
Κτίριο ΠΑΜ 11

Θεωρητική οικονομετρία με έμφαση στον τομέα των ασυμπτωτικών κατανομών εκτιμητών και στατιστικών που περιέχουν μη-στάσιμες χρονοσειρές, χρονοσειρές μακροχρόνιας μνήμης και μη-γραμμικές συναρτήσεις χρονοσειρών καθώς και η διερεύνηση διαρθρωτικών μεταβολών σε κύρια συστατικά της χρονοσειράς όπως η τάση, ο τύπος της τάσης (προσδιοριστική ή στοχαστική), το επίπεδο της «εμμονής» της χρονοσειράς.

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με έμφαση στην υποδειγματοποίηση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Ειδικότερα,

  • Μη-γραμμικά υποδείγματα χρονοσειρών τύπου threshold και smooth transition
  • Διαρθρωτικές μεταβολές στις τάσεις χρονοσειρών
  • Υποδείγματα VAR, αιτιότητα και διαρθρωτικές μεταβολές
  • Υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH/GARCH)
  • Διαρθρωτικές μεταβολές στην υπο-συνθήκη διακύμανση
  • Υποδείγματα διακριτών θετικών χρονοσειρών Poisson (autoregressive conditional Poisson models)
  • Υποδείγματα δεσμευμένης διάρκειας (conditional duration models)

Εκπαίδευση

  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1994.
  • MΑ Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Essex, Ηνωμένο Βασίλειο, 1996.
  • Ph.D.Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Essex, Ηνωμένο Βασίλειο,  2000.

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομετρία

Αναλυτικό βιογραφικό