Τζελέπης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση
Τοποθεσία: 
Κτίριο μελών ΔΕΠ, ΠΑΜ 11

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική