Τζελέπης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση
Τοποθεσία: 
Κτίριο μελών ΔΕΠ, ΠΑΜ 11

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2007. Διδάσκει Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διαχείριση, και Λογιστική. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα της διαχείρισης των εταιρικών αποτελεσμάτων, στον εντοπισμό της λογιστικής λαθροχειρίας και την περιβαλλοντική και κοινωνική λογιστική.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στον τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996. Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2002.

Γνωστικό Αντικείμενο

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική