Κουνετάς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Προς ανακοίνωση
Τοποθεσία: 
Κτίριο μελών ΔΕΠ, ΠΑΜ16

Ελληνικό CV

Εκπαίδευση

Ελληνικό Εκπαίδευση

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση