Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00
Τοποθεσία: 
Κτήριο ΠΑΜ 6

Ο Νικόλαος Γιαννακόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και διεξάγει έρευνα στην εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας και στην εφαρμοσμένη μικροοικονομική, κάνοντας χρήση συμβατικών και σύγχρονων μικρο-οικονομετρικών τεχνικών ανάλυσης. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται τόσο στην ελληνική αγορά εργασίας όσο και στη χρήση ευρύτετα αποδεκτών διεθνών βάσεων δεδομένων.

Ειδικότερα, διεξάγει έρευνα στην προσφορά εργασίας (ώρες εργασίας, συμμετοχή στην αγορά εργασίας), τη διαμόρφωση των μισθών, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την ανεργία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία (παχυσαρκία), στην οικονομική ανάλυση της ευτυχίας και της ικανοποίησης από την εργασία. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί διαστρωματικά δεδομένα και δεδομένα διαστρωματικών χρονοσειρών τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων.

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών2006
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc), Οικονομική Επιστήμη και Διοίκηση, CIHEAM-MAICh, 2000
  • Πτυχίο (BA), Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1999

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική