Ρούσσος Αλέξανδρος

ΕΤΕΠ
E-mail: 
Τηλέφωνο: 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Η/Υ, Υπεύθυνος Δικτύου του Τμήματος, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας του Τμήματος