Προσωπικό

Διδακτικό προσωπικό 2015/2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, Επικ. Καθηγητής Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών. Υποχρεωτικό μάθημα
  • Εφαρμοσμένη Μακρο-Οικονομετρία, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Βενέτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών. Υποχρεωτικό μάθημα
  • Εφαρμοσμένη Μίκρο-Οικονομετρία, Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών. Υποχρεωτικό μάθημα
  • Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγητής Κων/νος Κουνετάς, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών. Μάθημα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγητής Δημήτριος Τζελέπης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών. Μάθημα επιλογής
  • Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής, Αναπλ. Καθηγητής Κων/νος Δράκος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάθημα Επιλογής