Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ευρύτερης περιοχής της στατιστικής, οικονομετρίας, υπολογιστικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων.

Τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

  1. Θεωρητική και εφαρμοσμένη Οικονομετρία
  2. Θεωρητική και εφαρμοσμένη Στατιστική
  3. Μοντέλα Μίξεων Κατανομών
  4. Εφαρμογές του ΕΜ Αλγορίθμου
  5. Πολυμεταβλητή Ανάλυση
  6. Στοχαστική Ανάλυση
  7. Υπολογιστικές μέθοδοι
  8. Πληροφοριακά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός

 

Μέλη

Μέλη Διδακτικού Προσωπικού: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
(Μεταπτ. Φοιτητ.) Τετάρτη 14:00 - 17:00