Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία

Applied Macro-econometrics

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕΦΟ-02
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 

Περιγραφή / Αντικειμενικοί στόχοι 

  • Να εισάγει σε ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους (προσανατολισμένες στην εμπειρική εφαρμογή) χρήσιμες στην ανάλυση συναθροιστικών δεδομένων (χρονοσειρών) της σύγχρονης μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής
  • Να παρέχει γνώσεις σε πρακτικά θέματα και στις προκλήσεις της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων χρονοσειρών σε συναθροιστικά μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα
  • Να τονώσει το ενδιαφέρον στην εφαρμογή της οικονομετρίας χρονοσειρών σε μακροοικονομικά δεδομένα, με απώτερο σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για να διεξάγουν τη δική τους πρωτότυπη εμπειρική μακροοικονομική έρευνα

Βασικό λογισμικό (gretl)

Προβείτε σε εγκατάσταση του λογισμικού gretl ( http://gretl.sourceforge.net/ ) στον υπολογιστή σας. Για windows, από τη σελίδα http://gretl.sourceforge.net/win32/  κατεβάστε και προβείτε σε εγκατάσταση της τελευταίας 32-bit ή 64-bit έκδοσης

 

self-installer (32-bit)

self-installer (64-bit)

latest release (Jul 18, 2017)

gretl-2017c.exe

gretl-2017c-64.exe

Βασικό λογισμικό, Γλώσσα προγραμματισμού R σε περιβάλλον χρήστη R-Studio

Κατεβάστε και προβείτε σε εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της R για Windows ( R-3.4.2 for Windows (32/64 bit) ). Ιστοσελίδα https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ και Download R 3.4.2 for Windows (75 megabytes, 32/64 bit)

Τώρα κατεβάστε το λογισμικό RStudio. Π.χ για Windows https://download1.rstudio.org/RStudio-1.0.153.exe  . Προβείτε σε εγκατάσταση. Το RStudio είναι ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για τη γλώσσα R. (IDE: integrated development environment , Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης)


 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στην ανάλυση χρονοσειρών Ι
Εβδομάδα 2: Εισαγωγή στην ανάλυση χρονοσειρών II
Εβδομάδα 3: Μη-στασιμότητα & τάσεις
Εβδομάδα 4: «Φίλτρα» & υποδείγματα UC (μη-παρατηρήσιμων στοιχείων, unobserved components)
Εβδομάδα 5: Πλήρης επανάληψη της εργασίας του Morley (2007)
Εβδομάδα 6: Πλήρης επανάληψη της εργασίας των Perron & Wada (2009)
Εβδομάδα 7: Συστήματα VAR (Vector AutoRegressive models): Θεωρία, Εκτίμηση και εξειδίκευση
Εβδομάδα 8: Αιτιότητα (Causality), Αντιδράσεις σε σοκ (impulse responses) και διαχωρισμός διακύμανσης σφάλματος πρόβλεψης (Forecast error variance decomposition, FEVD)
Εβδομάδα 9: Πλήρης επανάληψη της εργασίας των Bernanke & Mihov (1998)
Εβδομάδα 10: Συνολοκλήρωση: Η προσέγγιση μέσω μίας εξίσωσης και η προσέγγιση συστημάτων (single equation and system approach), Υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος (VECM)
Εβδομάδα 11: Πλήρης επανάληψη της εργασίας των Ludvigson et al. (2004)
Εβδομάδα 12: Διαρθρωτικά υποδείγματα VAR (structural VAR models, SVAR)
Εβδομάδα 13: Διαρθρωτικά υποδείγματα VAR (SVAR). Πλήρης επανάληψη της εργασίας των Blanchard & Quah (1989)

Άρθρα:
1. Lettau, M., & Ludvigson, S., (2004). Understanding Trend and Cycle in Asset Values Reevaluating the Wealth Effect on Consumption. American Economic Review
1a. Lettau, M., & Ludvigson, S., (2004). Expected returns and expected dividend growth - Journal of Financial Economics
1b. Lettau, M., & Ludvigson, S., (2001). Consumption Aggregate Wealth and Expected Stock Returns - Journal of Finance
2. Perron, P & Wada, T. (2009). Let's take a break: Trends and cycles in US real GDP. Journal of Monetary Economics 56 (2009) 749-765
3. Morley J.C (2007). The Slow Adjustment of Aggregate Consumption to Permanent Income. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, No. 2-3, 615-638
4. Bernanke, B.S., & Mihov, I., (1998). Measuring monetary policy. The Quarterly Journal of Economics 113 (3), 869-902
5. Blanchard, O.J., & Quah, D (1989). Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances. American Economic Review, 79, 655-673

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
•Αναγνωρίζουν βασικές έννοιες και θεωρίες της μακροοικονομικής
•Εφαρμόζουν οικονομετρικά εργαλεία σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου και σε θέματα πολιτικής
•Επικοινωνούν έννοιες εγγράφως και προφορικώς με χρήση γραφικών, μαθηματικών και λογισμικού σε επαγγελματικό επίπεδο
•Αξιολογούν τι είναι σημαντικό και να καταστρώνουν ένα έρωτημα και την απάντησή του σε όρους του σχετικού μακροοικονομικού υποδείγματος
•Καθορίζουν τι συνιστά καλή εφαρμοσμένη οικονομετρική πρακτική
•Αξιολογούν κριτικά την εφαρμοσμένη οικονομετρική έρευνα στον τομέα της μακρο-οικονομετρίας
•Χρησιμοποιούν τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα R (γλώσσα προγραμματισμού) και Gretl αποτελεσματικά, υιοθετώντας χρονοσειρές και σε ένα έυρος προβλημάτων της μακρο-οικονομετρικής ανάλυσης
•Κατανοήσουν μερικά από τα προβλήματα, «παγίδες» και τις λύσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμοσμένης ανάλυση και εργασία
•Επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση (αναγνώριση συγκεκριμένων σοκ) χρησιμοποιώντας μακροοικονομικά δεδομένα

Μέθοδος διδασκαλίας

Διαλέξεις: 26 ώρες
Επίλυση ασκήσεων και εργασία στα εργαστήρια Η/Υ: 19.5 ώρες

Μέθοδος αξιολόγησης

Ο βαθμός του μαθήματος είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα των παρακάτω βαθμών:

Ενδιάμεση εξέταση ή εργασία: 20 τοις εκατό
Τελική εξέταση: 60 τοις εκατό
Παρουσιάσεις ερευνητικών ερωτημάτων και εργασίες στο σπίτι: 20 τοις εκατό

Η ενδιάμεση εξέταση διαρκεί 90 λεπτά
Η τελική εξέταση διαρκεί 2 ώρες και αφορά το σύνολο της ύλης

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
4 hours per week
Πιστωτικές μονάδες: 
8.00
Διδακτικές μονάδες: 
8.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.00

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
(Μεταπτ. Φοιτητ.) Τετάρτη 14:00 - 17:00

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΒΑΣΙΚΟ - Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Macroeconomics Handbooks of Research Methods and Applications series Edited by Nigar Hashimzade, Durham University, UK and Michael A. Thornton, University of York, UK, Publication Date: 2015 ISBN: 978 1 78254 507 1
- Enders, W., (2004). Applied Econometric Time Series, 2nd ed., Wiley
- Canova F., (2007). Methods for Applied Macroeconomic Research Hardcover. Princeton University Press.
- Hamilton, J.D., (1994). Time series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lütkepohl H., (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer Berlin Heidelberg New York
- Lütkepohl H. & Krätzig, Μ., (2004). Applied Time Series Econometrics. Edited by: Lütkepohl Helmut and Markus Krätzig. Cambridge University Press
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Online books: John Cochrane (Chicago), Time Series for Macroeconomics and Finance
Online books: D.S.G. Pollock (Queen Mary College), The Methods of Time Series Analysis
Online books: Paul Söderlind (St. Gallen), Lecture Notes in Financial Econometrics
Online books: A.W. van der Vaart (Vrije U), Time Series