Σοφία Κοτσίρη

Απόφοιτος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απότελεσε τη βάση των διδακτορικών μου σπουδών στην Αμερική. Η ύλη των μαθημάτων καθώς και τα συγγράμματα που διδάσκονται στο ΠΜΣ είναι αντίστοιχα των όσων διδάχτηκα στο πρώτο έτος του διδακτορικού μου στο North Carolina State University. Οι γνώσεις που είχα αποκτήσει από το ΠΜΣ συνέβαλαν στο να πετύχω στα γραπτά qualifiers που είναι ένα από τα πιο απαιτητικά στάδια ενός διδακτορικού προγράμματος στις ΗΠΑ. Κάθε απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις διεθνών αναγνωρισμένων προγραμμάτων. 8 χρόνια μετά την αποφοίτησή μου, αισθάνομαι ότι η φοίτησή στο ΠΜΣ ήταν από τις πιο σημαντικές επενδύσεις στη ζωή μου.

Απόφοιτη Εφαρμοσμένης Οικονομικής, 2007

Postdoc, Purdue University, Agricultural Economics