Σιάκουλης Βασίλειος, PhD

Απόφοιτος

Το διδακτορικό πρόγραμμα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών μου έδωσε την δυνατότητα να εμβαθύνω στο επιστημονικό αντικείμενο το οποίο με ενδιέφερε, από πλευράς βαθύτερης κατανόησης των θεωρητικών εννοιών καθώς και των πρακτικών εργαλείων για την υλοποίηση τους. Επιπλέον θεωρώ ότι η ολοκλήρωση του διδακτορικού μου σε συνάρτηση με την εφαρμογή των δεξιοτήτων τις οποίες ανέπτυξα, έδωσαν ώθηση στην πορεία μου στον τραπεζικό οργανισμό στον οποίο εργάζομαι. Τέλος η παρότρυνση και η καθοδήγηση του επιβλέποντος συνετέλεσαν στην απόκτηση των εφοδίων τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την δημιουργία περαιτέρω ακαδημαϊκής έρευνας στο μέλλον.

Σιάκουλης Βασίλειος

Risk Officer

Attica Bank SA