Ραυτοπούλου Αθηνά

Απόφοιτος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας αποτέλεσε ισχυρό θεμέλιο στην μετέπειτα μου πορεία ως υποψήφια διδάκτορας. Η λεπτομερής καθοδήγηση των καθηγητών μου σε συνδυασμό με το δυναμικό ερευνητικό περιβάλλον στο τμήμα ανέδειξαν τις ικανότητές μου και συνέβαλλαν στην άρτια γνώση των σημαντικότερων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης δεδομένων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί επένδυση για όσους επιδιώκουν την επαγγελματική τους εξέλιξη καθώς η οργάνωση του είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια αποτυχίας. Το υψηλότατο επίπεδο των καθηγητών και η πολύτιμη εμπειρία τους σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για την προσέλκυση των πιο ανταγωνιστικών υποψηφίων παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ραυτοπούλου Αθηνά

Απόφοιτος Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Δευτεροετής Φοιτήτρια Διδακτορικού Προγράμματος με υποτροφία

University of Barcelona - Department of Economics