Νικολίτσα Κουμπούλη

Απόφοιτος

Το Το Μ.Δ.Ε του τμήματος Οικονομικών Επιστημών έθεσε τις  βάσεις για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σε θέματα χρηματοοικονομικής και εφαρμοσμένης μικροοικονομικής ανάλυσης. Η διπλωματική εργασία στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης έτυχε εξαιρετικής επίβλεψης και υποστήριξης από τους επιβλέποντες καθηγητές του προγράμματος και ανέδειξε το ενδιαφέρον μου για συνέχιση των σπουδών μου στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Οι φοιτητές του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από την εμπλοκή τους σε ομάδες εργασίας αξιοποιώντας τις συνεργατικές μεθόδους  διδασκαλίας και τις ευκαιρίες εκπόνησης εργασιών μικρής κλίμακας, γεγονός που αποτελεί πολύτιμη εμπειρία για την μετέπειτα επαγγελματική ή ακαδημαϊκή πορεία.

Νικολίτσα Κουμπούλη

Απόφοιτη κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διαχείρισης, 2011

Psychology Master’s Program in Learning Sciences, 2015

Munich, Germany