Ιωάννης Λαλιώτης, PhD

Απόφοιτος

Η επιλογή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής ήταν η έναρξη μιας συναρπαστικής τετραετούς περιήγησης στους τομείς της εφαρμοσμένης μικρο-οικονομετρίας και των οικονομικών της εργασίας. Καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, η διεθνούς επιπέδου επίβλεψη και οι υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος συνέβαλαν στην παραγωγή ενός άρτιου ερευνητικού έργου το οποίο εξασφάλισε την είσοδό μου στη διεθνή ακαδημαϊκή αγορά εργασίας.

Ιωάννης Λαλιώτης

Post-Doctoral Research Fellow,

Faculty of Arts and Social Sciences,

University of Surrey, UK.