Απόστολος Δαβίλλας, PhD

Απόφοιτος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτέλεσε εφαλτήριο για την μετέπειτα ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία. Στα πλαίσια των διδακτορικών σπουδών, μου δόθηκε η δυνατότητα να εμβαθύνω στο θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο της οικονομικής επιστήμης κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης. Η καθοδήγηση και αλληλεπίδραση με τους καθηγητές του Τμήματος ήταν καθοριστική για την εξέλιξή μου στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας στην οικονομική επιστήμη.

Απόστολος Δαβίλλας, PhD

Senior Research Officer

Institute for Social & Economic Research (ISER), University of Essex, UK