Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων: Βιολέτα Καραμπίνη

Απόφοιτος

Βιολέτα Καραμπίνη

Απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020
Assistant Supervisor, Hellenic Statistical Authority
Eλληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) - Π.Υ.Σ ΦΩΚΙΔΟΣ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Ανάλυσης Δεδομένων από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών αποτέλεσε για εμένα την καλύτερη επένδυση για να διευρύνω στις γνώσεις μου αλλά και να έχω πρόσβαση στην αγορά εργασίας με εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην εργασία μου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ,  με εφοδίασε με γνώσεις και εργαλεία που εφαρμοζω με συνέπεια και μεθοδικότητα. Δεδομένα, αριθμοί, προγράμματα αποτελούν την καθημερινότητα μου. Το ΠΜΣ αποτέλεσε επίσης καθοριστικό παράγοντα και σε επίπεδο πρακτικής μου άσκησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λόγω του ποιοτικού υποβάθρου που μου διασφάλισε. Οι ερευνητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του προγράμματος και η σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές που διαθέτουν υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματισμό, αποτέλεσαν για εμένα ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στα καθήκοντα της εργασίας μου όσο και για μελλοντική ανέλιξη.