Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων: Βασίλης Γιαταγάνας

Απόφοιτος

Βασίλης Γιαταγάνας

Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020
Consulting, KPMG.
 

Το μεταπτυχιακό με βοήθησε να αναπτύξω όχι μόνο κριτική σκέψη αλλά και πως να διαχειρίζομαι μεγάλες βάσεις δεδομένων καθώς τα μαθήματα ήταν εφαρμοσμένα, προκειμένου να απαντήσουμε σε πραγματικά προβλήματα. Μέσα από το μεταπτυχιακό μου δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσω τόσο γνώσεις προγραμματισμού αλλά και γνώσεις διάφορων λογισμικών μέσα από τα οποία μπορούσα να κάνω την ανάλυση δεδομένων και να εξάγω διάφορα αποτελέσματα.