Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων: Κωνσταντίνος Αθανασίου

Απόφοιτος

Κωνσταντίνος Αθανασίου

Financial Analyst, Corporate Revovery, Intrum Hellas.

Εργάζομαι ως Financial Analyst στο Corporate Revovery στην Intrum Hellas. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πρόγραμμα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μου καθώς αποτελεί ένα εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα ειδίκευσης στον τομέα των οικονομικών, που προσφέρει σημαντικές γνώσεις σε στελέχη του τομέα των οικονομικών και βοηθά σημαντικά στην εξέλιξη της καριέρας τους. Σε αντίθεση με τις προπτυχιακές σπουδές, τα μαθήματα στο πρόγραμμα αυτό εμβαθύνουν σε πρακτικά ζητήματα καλύπτοντας βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ένα στέλεχος οικονομικών με κάθε εταιρεία. Σημαντικό ρόλο στην εμπειρία που απέκτησα από αυτό το μεταπτυχιακό είχαν τόσο οι εργασίες που εκπονήσαμε σε ομάδες όσο και τα σεμινάρια που μας έγιναν μελετώντας τα πραγματικά δεδομένα από αντιπροσωπευτικές εταιρείες.