Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων: Χριστίνα Νιφόρα

Απόφοιτος

Χριστίνα Νιφόρα

Απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020
 

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος εφοδιάστηκα με την ακαδημαϊκή κατάρτιση που απαιτείται για να εισέλθει κανείς στην παγκόσμια αγορά εργασίας, με την καθοδήγηση των έμπειρων και καταρτισμένων καθηγητών. Το περιεχόμενο των σπουδών είναι συνυφασμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ραγδαίες εξελίξεις στο κλάδο των χρηματοοικονομικών και τέλος εργαστήκαμε με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται ευρέως.