Απόφοιτοι ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων: Ευστάθιος Ι. Μαγεράκης

Απόφοιτος

Ευστάθιος Μαγεράκης

Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019-2020
Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ, ανανέωσα συνολικά τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές μου δεξιότητες και αποκόμισα δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης. Σε επαγγελματικό επίπεδο, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων και φορέων αυτοδιοίκησης, με ειδίκευση στην κατάρτιση στοχοθεσίας, στην σύνταξη προϋπολογισμού, και στην χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών τους. Επιπλέον, μετά την αποφοίτησή μου από το ΠΜΣ το 2017, συνεχίζω ως διδακτορικός φοιτητής στο τμήμα, αξιοποιώντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές έρευνας που απέκτησα κατά την διάρκεια των σπουδών μου. Η έρευνά μου, η οποία επικεντρώνεται στην σχέση της στρατηγικής και της δομής της χρηματοοικονομικής πολιτικής σε επιχειρησιακό επίπεδο, χρηματοδοτείται με υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.