Αντώνιος Μαυρόπουλος (2015/16)

Απόφοιτος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Οικονομικού τμήματος “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση δεδομένων” προσφέρει γνώση που συνάδει με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής.
Τα εργαλεία που διδάσκονται είναι τα ίδια με εκείνα διεθνών πανεπιστημίων, και λειτουργούν σαν ένα μεγάλο προτέρημα για την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση. Οι καθηγητές είναι κοντά στους φοιτητές και τα μαθήματα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.
Κατά την διάρκεια των σπουδών μου, μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα, και αυτήν την στιγμή είμαι διδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας του Halle της Γερμανίας.

Antonios Mavropoulos M.Sc.
Halle Institute of Economic Research
Financial Markets Department
Dynamic Discrete Choice models research group