Κύκλος Σεμιναρίων (Μ.Δ.Ε Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων)

Σεμινάρια 2016/2017

 • Ημερομηνία: 14/03/2017
 • Ώρα: 17:30 - 18:30
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ομιλητής: Αθανάσιος Τσαγκανός, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν. Πατρών
 • Θέμα: "Αξία σε Κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR) και προεκτάσεις"17:30 - 18:30
 • Ημερομηνία: 28/03/2017
 • Ώρα: 17:00 - 18:00
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ομιλητής: Δρ. Αγγελική Μενεγάκη, Προϊσταμένη Περιφ. Υποκ/τος ΟΓΑ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
 • Θέμα: "Energy consumption and sustainable economic growth (SEG) versus Gross Domestic Product (GDP)"

   

 • Ημερομηνία: 6/04/2017
 • Ώρα: 17:00 - 18:00
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ημερομηνία: 27/04/2017
 • Ώρα: 17:00 - 18:30
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ομιλητής: Ιωάννης Γιαννίκος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν. Πατρών
 • Θέμα: "Υποδείγματα Χωροθέτησης με Έμφαση στην Αποδοτικότητα"

   

 • Ημερομηνία: 05/05/2017
 • Ώρα: 12:00 - 13:30
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ημερομηνία: 18/05/2017
 • Ώρα: 17:00 - 18:30
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ημερομηνία: 19/05/2017
 • Ώρα: 13:15 - 14:15
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ημερομηνία: 06/06/2017
 • Ώρα: 17:00 - 18:00
 • Αίθουσα: ΠΑΜ2
 • Ομιλητής: Δρ. Θεόδωρος Ντρίνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός - Στέλεχος Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Δρ Οργάνωσης και Διοίκησης - Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ (University of Salford, UK)
 • Θέμα: "Η Θεωρία των Κοινωνικών (Aυτοποιητικών) Συστημάτων και οι Οργανώσεις - Social (Autopoietic) Systems Theory and Organizations"
 • Περίληψη: "Στην προγραμματισμένη διάλεξη θα παρουσιαστεί και αναλυθεί αδρομερώς το τμήμα εκείνο της Θεωρίας των (αυτοποιητικών) Κοινωνικών Συστημάτων, την οποία εισήγαγε και ανέπτυξε ο Γερμανός θεωρητικός Niklas Luhmann, το οποίο αφορά στις Οργανώσεις ως ένα διακριτό τύπο (κοινωνικού) συστήματος. Ιδιαίτερες αναφορές, μεταξύ άλλων, θα γίνουν στον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων, στο πως συγκροτούνται και αναπαράγονται μέσω της επικοινωνίας-απόφασης, στη σχέση δομών και διαδικασιών, στην έννοια των ορίων, σε ζητήματα αλλαγής και διακινδύνευσης (risk), στο ρόλο του μάνατζμεντ. Τέλος, θα θιγούν ζητήματα έρευνας και μεθόδου με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία"
   
   
 • Ημερομηνία: ##/##/2017
 • Ώρα: ##
 • Αίθουσα: ##
 • Ομιλητής: Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, Τομέας Λογικού, Παν. Πατρών
 • Θέμα: TBA

   

 • Ημερομηνία: ##/##/2017
 • Ώρα: ##
 • Αίθουσα: ##

 

 

 


Σεμινάρια Διδακτορικών φοιτητών 2016/2017 

tba

 


Παλαιότερα σεμινάρια