Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

UPnet ID

Ο λογαριασμός με τη μορφή username και password που χρησιμοποιείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέχεται σε έντυπο κατά την πρώτη εγγραφή του προπτυχιακού φοιτητή από τη Γραμματεία. Στους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές μετά από αίτηση στο http://mussa.upnet.gr/. Πληροφορίες και Γραφείο Αρωγής στο http://www.upnet.gr/

Hλεκτρονική γραμματεία

https://progress.upatras.gr/

Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής, δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση στην καρτέλα και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος. Γραφείο Αρωγής στο 

eclass

http://eclass.upatras.gr/

Πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου παρέχει η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass. Δείτε τη λίστα των ηλεκτρονικών μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

http://academicid.minedu.gov.gr/

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο) σε μία κάρτα

email

http://mail.upnet.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία προπτυχιακών φοιτητών με διδάσκοντες και το Πανεπιστήμιο.

http://mail.upatras.gr/

Πανεπιστημιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς μέλη του προσωπικού και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επιλογής συγγραμμάτων για όλους τους φοιτητές. Τα συγγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Τμήματος είναι διαθέσιμα εδώ:

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1316/2017

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

http://www.lis.upatras.gr

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις καθώς και ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης.

Λογισμικό

Άδειες λογισμικού για ακαδημαϊκή χρήση χωρίς κόστος ειδικά για φοιτητές

http://www.upnet.gr/software/

Υπολογιστικό νέφος της εκπαίδευσης (cloud)

http://okeanos.grnet.gr/