Τμήμα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1985 με το Προεδρικό Διάταγμα 325/23-5-1985.

Από τον Ιούνιο του 2013 το ΤΟΕ ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κος Βασίλειος Βουτσινάς.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον/την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από:

  • (1) τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
  • (2) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών
  • (3) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών
  • (4) εκπρόσωπο των ΕΕΔΙΠ και εκπρόσωπο των ΕΤΕΠ του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για την περίοδο 01/09/2022 - 31/08/2024 είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Ιωάννης Βενέτης.

Το τμήμα καταλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή θέση - πανελλαδικά - στις προτιμήσεις των νέων για σπουδές στα Οικονομικά ενώ είναι πρώτο στις προτιμήσεις νέων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.