Συχνές Ερωτήσεις

 1. Ερ: Να καταθέσω αίτηση ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά; Απ: Όχι, πρέπει να καταθέσετε αίτηση ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

   

 2. Ερ: Να περάσω από τη γραμματεία του τμήματος Οικονομικών Επιστημών να αφήσω τα χαρτιά μου; Απ: Όχι. Αιτήσεις (με τα απαραίτητα έγγραφα) γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

   

 3. Ερ: Ο καθηγητής  ή ο εργοδότης μου έχουν δώσει συστατική επιστολή σε κλειστό φάκελο. Τι να κάνω με την ηλεκτρονική υποβολή; Απ: Σε περίπτωση που το μέλος Δ.Ε.Π ή το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική θέλει να στείλει ταχυδρομικά κλειστή επιστολή στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ή στην περίπτωση που έχετε εσείς την επιστολή κλειστή σε φάκελο, τότε καταχωρήστε τα απαραίτητα στοιχεία του μέλους Δ.Ε.Π στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ζητήστε να σταλεί ταχυδρομικώς η συστατική επιστολή ή στείλτε εσείς την επιστολή στην διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - (Αίτηση Π.Μ.Σ), Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26504, υπόψιν κας Μακρή 2610 - 969983).

   

 4. Ερ: Ο καθηγητής  ή ο εργοδότης μου, θέλουν να στείλουν ηλεκτρονικά την συστατική επιστολή. Τι να κάνω με την ηλεκτρονική υποβολή; Απ: Σε περίπτωση που ο καθηγητής ή το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική, θέλει να στείλει ηλεκτρονικά την επιστολή του, τότε να σταλεί στην διεύθυνση pgecon(at)upatras.gr. Εσείς, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.

   

 5. Ερ: Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα τις προπτυχιακές μου σπουδές. Τον Σεπτέμβριο θα δώσω κάποια μαθήματα. Να κάνω αίτηση; Απ: Βεβαίως και να καταθέσετε αίτηση. Θα δηλώσετε τον αναμενόμενο βαθμό πτυχίου σας με βάση την αναμενόμενη βαθμολογία σας στα μαθήματα που χρωστάτε. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σας τον Οκτώβριο είναι να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών (μέχρι ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο).

   

 6. Ερ: Πρέπει να πληρώσω ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων με την εγγραφή μου τον Οκτώβριο; Απ: Όχι, μπορείτε να πληρώσετε σε τρεις ισόποσες δόσεις (Οκτώβριο, Μάρτιο και Ιούνιο).

   

 7. Ερ: Πρέπει να "ξέρω" Αγγλικά για να αιτηθώ στο Π.Μ.Σ; Απ: Ναι, οι σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο απαιτούν ένα επίπεδο γνώσεων Αγγλικής. Για να αξιολογηθεί η αίτησή σας πρέπει να πιστοποιείται η επαρκής γνώση της Αγγλικής. Ζητούμε υποψήφιους που διαθέτουν γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Lower και πάνω (Β2 και άνω).
 8. Ερ: Πρέπει να έχω το Proficiency για να αξιολογηθεί η αίτησή μου; Απ: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όπως αναφέρεται και πιό πάνω, επίπεδο Β2 είναι αρκετό. Αν όμως έχετε το Proficiency (επίπεδο Γ2/C2) τότε πληρείτε σίγουρα τις προϋποθέσεις Αγγλικής που ζητούμε.

   

 9. Ερ: Είμαι απόφοιτος/η του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πατρών. Πρέπει να καταθέσω συστατικές επιστολές; Απ: Όχι. Οι απόφοιτοι του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πατρών δεν χρειάζεται να καταθέσουν συστατικές επιστολές.

 10. Ερ: Τι ώρες γίνονται τα μαθήματα; Απ: Τα μαθήματα γίνονται από τις 17:00 το απόγευμα και μετά. Συνήθως 17:00 - 20:00 ή 17:00 - 20:30. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 12 ή 13 εβδομάδες το χειμερινό εξάμηνο και 12 ή 13 εβδομάδεες το εαρινό. Συνολικά, το χειμερινό εξάμηνο διδάσκονται 4 μαθήματα, οπότε πρέπει να διαθέσετε 4 απογεύματά σας στις σπουδές σας. Το εαρινό εξάμηνο θα πρέπει να διαθέσετε 2 απογεύματα καθώς διδάσκονται 2 μαθήματα συνολικά. Επίσης το εαρινό εξάμηνο και μέχρι την 31η Αυγούστου εκπονείτε την διπλωματική σας διατριβή. Το Π.Μ.Σ προσφέρει επιπλέον σεμινάρια και διαλέξεις, από επισκέπτες καθηγητές/ερευνητές, καθηγητές/ερευνητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή του Παν. Πατρών γενικότερα καθώς και από στελέχη της αγοράς.