Αίτηση

Με την αίτηση αποδεικνύετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων".

Παρακαλώ "αποθηκεύστε" την αίτηση εγγραφής

συμπληρώστε τη και καταθέστε την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σε αυτό το αρχείο (Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης) θα βρείτε έναν οδηγό που θα σας βοηθήσει στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της αίτησής σας.

Επίσης επισυνάπτεται έντυπο συστατικής επιστολής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πατρών. Σημειώστε ότι γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές χωρίς να ακολουθούν απαραίτητα το έντυπο του τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πατρών δεν χρειάζεται να καταθέσουν συστατικές επιστολές.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας από Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 28 Αυγούστου 2021 (Πρόσκληση Αιτήσεων) σε δύο φάσεις, ως εξής:

A’ Φάση (υποβολή έως 27/06/2021 και συνέντευξη από 01/07/2021 έως 03/07/2021)

Β’ Φάση (υποβολή έως 29/08/2021 και συνέντευξη από 01/09/2021 έως 03/09/2021)